Điều khoản

THỎA THUẬN DỊCH VỤ SOHA 
I.     ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ DỊCH VỤ :
1. Điều khoản Thỏa thuận:
Soha Game mời quý khách tham gia sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên máy vi tính như trò chơi trực tuyến, mạng xã hội, diễn đàn, website (gọi tắt là My Soha ) trên cơ sở quý khách đã đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện nêu trong Thỏa Thuận Dịch Vụ My Soha. Để xác định sự đồng ý, quý khách phải nhấn nút “Đồng Ý” ở cuối quá trình đăng ký tài khoản sau khi đã đọc và hiểu các điều khoản quy định trong Thỏa Thuận Dịch Vụ.
Nếu không đồng ý, quý khách đừng nhấn nút “Đồng Ý” ở cuối bản thỏa thuận. Trong trường hợp từ chối việc tuân thủ theo các quy định trong điều khoản, quý khách sẽ không được phép tham gia vào các dịch vụ của chúng tôi. Những thắc mắc liên quan đến các điều khoản, qui định hoặc nguyên tắc hành xử, xin vui lòng liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của Soha Game theo địa chỉ support@game.soha.vn Bằng việc truy cập và/hoặc sử dụng dịch vụ trên cổng My Soha này, có nghĩa là trên cơ sở quý khách đã đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện nêu trong thỏa thuận sử dụng dịch vụ được nêu tại đây. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào ở đây, vui lòng không dùng bất cứ dịch vụ nào mà hiện tại My Soha đang cung cấp ( bao gồm Soha Forum, Soha Game, Linkhay.com…).
2. Định nghĩa:
1. “Sở hữu trí tuệ” có nghĩa là tất cả sáng chế, kiểu dáng, giải pháp hữu ích, bản quyền, bí quyết, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bao bì và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Trò chơi hoặc Thông tin kỹ thuật.
2. “Thông tin kỹ thuật” có nghĩa là tất cả phần mềm, bí quyết, dữ liệu, kết quả kiểm tra, bản vẽ, tác phẩm nghệ thuật, qui trình, kịch bản, khái niệm và thông tin kỹ thuật khác liên quan đến trò chơi, cách cài đặt, hoạt động, bảo quản, dịch vụ và việc sử dụng chúng.
3. “Những người sử dụng đầu cuối” là những người chơi sử dụng hệ thống dịch vụ trò chơi trực tuyến, mạng xã hội, diễn đàn, website trên mạng được tổ chức và hoạt động với những số mã ID riêng được cấp cho từng người.
3. Sửa đổi/bổ sung:
Bản thỏa thuận này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa Soha Game và Người sử dụng. Thỏa thuận này không thay cho bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà Người sử dụng đã được thông báo bởi Soha Game và nó được áp dụng khi sử dụng nội dung hay dịch vụ của bên thứ ba. Soha Game được toàn quyền sửa đổi lại thỏa thuận này vào bất cứ lúc nào, và việc sửa đổi sẽ có hiệu lực sau khi các sửa đổi được thông báo trên website chính thức của Soha Game. Người sử dụng xem lại thỏa thuận bằng cách truy cập vào dịch vụ, trang web theo định kỳ để biết được những nội dung được sửa đổi. Nếu bất kỳ sự sửa đổi nào không được Người sử dụng chấp nhận, Người sử dụng có thể chấm dứt Thỏa thuận.Tiếp tục sử dụng những dịch vụ sau sửa đổi được thông báo sẽ được xem là đồng ý chấp nhận tất cả những sửa đổi đó.
4. Mô tả dịch vụ:
– My Soha: là cổng game trực tuyến của Soha Game, có thể truy cập tại http://my.soha.vn cung cấp các game do Soha game phát hành. Để sử dụng dịch vụ tại My SOHA, quý khách chỉ cần đăng nhập vào địa chỉ trên và tạo một tài khoản Ming ID.SOHA không cung cấp dịch vụ kết nối mạng Internet, quý khách phải chịu trách nhiệm về tất cả các khoản phí liên quan đến việc kết nối mạng của quý khách.
 http://my.soha.vn: cung cấp giải pháp quản lý tài khoản, Scoin – Nơi bạn có thể tiến hành đăng nhập và quản lý thông tin tài khoản, dùng tài khoản này để tham gia vào các dịch vụ cuả Soha Game.
– Soha Forum (http://forum.soha.vn): Diễn đàn dành cho giới trẻ tham gia thảo luận, chia sẻ, tìm hiểu về tất cả các chủ đề về game, về cuộc sống và về các dịch vụ đang được cung cấp bởi Soha Game.
Lưu ýSoha Game có quyền thay đổi địa chỉ URL của website vào bất cứ lúc nào.
5. Nghĩa vụ đăng ký của người sử dụng dịch vụ và biện pháp bảo vệ
Để sử dụng các dịch vụ, quý khách phải điền đầy đủ vào mẫu đăng ký có sẵn trên trang http://game.soha.vn và phải cam kết cung cấp thông tin hiện thời chính xác, đầy đủ, cũng như khi quý khách cập nhật lại thông tin. Những thông tin được cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ thì Soha Game có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và từ chối cung cấp bất kỳ dịch vụ nào ở hiện tại hay tương lai. Quý khách tự chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và phải thông báo ngay cho Soha Game nếu quý khách tin rằng thông tin tài khoản của mình bị xâm nhập. Soha Game không chịu trách nhiệm trước các trường hợp tài khoản đăng ký không cung cấp chính xác và đầy đủ thông tin, các hành vi sử dụng bất hợp pháp mật mã của quý khách.

 

5.1 Đủ tư cách tham gia. Muốn sử dụng dịch vụ, quý khách phải hoàn tất quá trình đăng ký, mở tài khoản dưới tên của quý khách và đồng ý với tất cả nghĩa vụ theo bản Thỏa thuận. Những người đã thực hiện đầy đủ những bước này được đề cập trong bản thoả thuận là thành viên. Mỗi người có một tài khoản riêng và phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi được thực hiện thông qua trương mục của mình.

5.2. Tên đăng nhập tài khoản và tên nhân vật, tên bang hội (trong trường hợp Quý khách sử dụng các dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến cung cấp bởi Soha Game thông qua cổng game MY SOHA theo quy định tại Phần 4. “Mô tả dịch vụ” của Thỏa thuận này, hoặc thông qua các đơn vị cung cấp khác nhưng có liên quan tới Soha Game). Khi đăng ký tài khoản, quý khách phải chọn một tên đăng nhập, hoặc trong quá trình sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trực tuyến quý khách cần chọn tên nhân vật, tên bang hội để tự nhận dạng mình trước Soha Game. Quý khách phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả các hoạt động được thực hiện thông qua tài khoản của mình. Quý khách phải tuân theo quy định đặt tên tài khoản, tên nhân vật, bang hội như sau:

Quý khách cần tuân thủ Quy định khi đặt tên tài khoản, tên nhân vật, bang hội sau và không được vi phạm Quy định này dưới mọi hình thức và tại bất kỳ thời điểm nào:

5.2.1 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung vi phạm pháp luật, phản động, chống đối, đi ngược lại chính sách của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, các nội dung bài xích tôn giáo, kích động bạo lực, khiêu dâm, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc chính sách của Nhà nước, và các nội dung khác đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa, trật tự công cộng và đạo đức xã hội Việt Nam tại bất kỳ thời điểm nào;

5.2.2 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung liên quan đến các danh nhân, vĩ nhân, anh hùng dân tộc, các anh hùng trong lịch sử của Việt Nam và các nước khác, tên của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà Nước và chính quyền các cấp, tên tổ chức và tên của những vị lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, hiệp hội, liên minh, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghề nghiệp, các tổ chức phi chính phủ, tôn giáo, tên của những người nổi tiếng trong xã hội (bao gồm nhưng không giới hạn tới tên của các ca sĩ nổi tiếng, tên các nhà hoạt động văn hóa, tên các doanh nhân nổi tiếng, tên chính khách của các nước khác trên thế giới,…) qua từng thời kỳ;

5.2.3 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung vi phạm, hoặc đi ngược lại, trái lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam, hoặc các nội dung khác có tính ám chỉ, liên tưởng tới các nội dung nhạy cảm, thô tục, thiếu trong sáng, không lành mạnh dễ dàng gây ra hiểu lầm, ác cảm cho người khác (bao gồm nhưng không giới hạn tới các ngôn từ tục tĩu, từ ngữ ám chỉ phần kín của cơ thể,…);

5.2.4 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung xúc phạm, lăng mạ, sỉ nhục, khích bác, gây ra sự ác cảm hoặc nhầm lẫn cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào;

5.2.5 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung phân biệt, đối xử, kích động, khích bác, bôi nhọ, xúi giục, bài xích giữa các thành viên, cá nhân khác, hoặc giữa các vùng miền trong đất nước, chống lại sự đoàn kết dân tộc;

5.2.6 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung liên quan tới các cá nhân, tổ chức, sự kiện có ảnh hưởng xấu, tiêu cực (bao gồm nhưng không giới hạn tới tên hoặc bí danh của các trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, tội phạm chiến tranh, hoặc tên của các cá nhân, tổ chức tội phạm khác…), hoặc các nội dung có thể gây liên tưởng tới một thảm họa tự nhiên hoặc thảm họa khác trong lịch sử nhân loại (bao gồm nhưng không giới hạn tới các thảm họa, sự kiện diệt chủng, tàn sát, các thảm họa thiên nhiên mang lại sự mất mát lớn về sinh mạng con người và tài sản,…);

5.2.7 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung có tính mạo danh, gây nhầm lẫn, hiểu lầm rằng nó có liên quan đến các nhân viên, ban điều hành, ban quản lý, các dự án của Soha Game và VC Corp cũng như đối tác của Soha Game và VC Corp, làm mất uy tín của Soha Game và VC Corp;

5.2.8 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, ám chỉ tới các hoạt động, dịch vụ bất hợp pháp, hoặc bị ngăn cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành;

5.2.9 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung thể hiện sự liên quan, quảng bá, giới thiệu, ủng hộ, hoặc ám chỉ tới các tổ chức, pháp nhân, cá nhân mà các tổ chức, pháp nhân, cá nhân này có các hành động chống đối, chống phá, tuyên truyền đi ngược lại chính sách của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam;

5.2.10 Không được đặt tên tài khoản, tên nhật vật, bang hội và/hoặc tạo biểu tượng có nội dung xâm phạm, xâm hại tới tài sản trí tuệ (bao gồm nhưng không giới hạn tới quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp) của các tổ chức, pháp nhân, cá nhân khác;

5.3. Thông tin tài khoản gồm email đăng ký, mật khẩu, câu hỏi trả lời bí mật, CMND. Khi đăng ký tài khoản, quý khách phải cung cấp đúng và đầy đủ thông tin tài khoản, phải chịu trách nhiệm về việc duy trì tính bảo mật đối với mật mã của mình. Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành vi để lộ mật mã, thông tin tài khoản hoặc cho người khác sử dụng tài khoản của mình. Quý khách không nên cho biết mật mã khi được hỏi lúc quý khách đang trực tuyến. Soha Game sẽ không bao giờ hỏi mật mã khi quý khách đang truy cập hay không truy cập và cũng không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất nào từ phía quý khách.

5.4 Cựu thành viên. Những thành viên có tài khoản mà bị Soha Game chấm dứt cấp phép sử dụng dịch vụ thì sẽ không được phép truy cập vào dịch vụ với bất kỳ hình thức hay lý do nào.

II. THỎA THUẬN DỊCH VỤ
1. SỰ ĐỒNG THUẬN CỦA BẠN
Bằng việc sử dụng hoặc ghé thăm các địa chỉ website, dịch vụ của Soha Game, bạn đã chứng tỏ rằng mình chấp nhận:
   1.1- Các nội dung trong Thoả thuận dịch vụ này.
   1.2 – Quy định về sự riêng tư của dịch vụ, trang web.
   1.3-  Nếu bạn không đồng ý với Thỏa thuận dịch vụ này và/hoặc các Quy định về sự riêng tư của chúng tôi thì xin vui lòng ngừng việc sử dụng trang web này.
2. CÁC ĐƯỜNG LINK
Các dịch vụ, trang web của Soha Game có thể chứa những đường liên kết (Link) tới dịch vụ, trang web của các bên thứ ba ( không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát bởi Soha Game ). Soha Game không có bất kỳ liên kết với những dịch vụ, trang web này do vậy chúng tôi không chịu trách nhiệm về: nội dung, các quy định riêng với bất kỳ dịch vụ, trang web của bên thứ ba nào. Soha Game cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về các nghĩa vụ pháp lý của bạn ( nếu có ) phát sinh từ việc bạn sử dụng các dịch vụ, trang web của bên thứ ba này. Do vậy, chúng tôi khuyến cáo bạn hãy thận trọng khi bạn rời các dịch vụ, trang web của Soha Game và hãy đọc kỹ các quy định chung và quy định riêng của mỗi dịch vụ, trang web mà bạn ghé thăm.
3. TRUY CẬP TRANG WEB
3.1- Soha Game bằng cách này thừa nhận bạn có quyền sử dụng các dịch vụ, trang web của Soha Game với điều kiện như sau:
–   Sử dụng các dịch vụ, mạng xã hội tại http://my.soha.vnhttp://game.soha.vn vào mục đích cá nhân, không phải mục đích thương mại.
–   Không sao chép, phân tán hoặc sửa lại bất kỳ phần dịch vụ, trang web nào mà chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của Soha Game.
–    Không phát tán các đoạn quảng cáo, thư rác… trái với qui định.
–   Không phát tán bất kỳ nội dung nào có chứa virus, hoặc các chương trình, file làm hư hại tới máy tính.
–    Không phá hoại máy chủ, hệ thống mạng liên kết tới các dịch vụ, trang web của Soha Game.
–    Tuân theo quy định sử dụng này.
3.2- Bạn phải tạo một tài khoản để có thể sử dụng một số tính năng của trang web. Không bao giờ sử sụng tài khoản của người khác khi chưa được phép. Bạn cần cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tạo một tài khoản mới. Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan tới việc sử dụng tài khoản đó, do vậy chúng tôi khuyến cáo bạn nên giữ mật khẩu cẩn thận. Cần thông báo choSoha Game ngay khi nghi ngờ có người nào đó sử dụng bất hợp pháp tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất của Soha Game hoặc các bên có liên quan trong trường hợp các tổn thất đó được xác định là do tài khoản của bạn gây ra Soha Game sẽ không chịu trách nhiệm với những tổn thất của bạn nảy sinh do việc tài khoản của bạn bị sử dụng bất hợp pháp gây ra.
3.3- Bạn đồng ý không lấy và sử dụng các thông tin cá nhân của người sử dụng khác. Bao gồm các thông tin về tài khoản hoặc địa chỉ e-mail (thư điện tử) từ trang web, không lấy (hoặc lôi kéo các thành viên khác lấy) các thông tin từ hệ thống vì mục đích thương mại.
3.4- Soha Game có quyền từ chối truy cập của bạn ngay lập tức mà không cần thông báo lý do.
4. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Nội dung trên các dịch vụ của Soha Game, gồm tất cả các nội dung do người sử dụng đăng tải, bao gồm và không giới hạn, văn bản, phần mềm, tập lệnh, đồ hoạ, ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác khác… trách nhiệm thuộc về người đăng tải nội dung lên hệ thống. Chính vì vậy, khi bạn đăng một nội dung lên hệ thống thì bạn cần chắc chắn rằng bạn được sự cho phép hợp pháp của tác giả và nội dung đó không vi phạm vào quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được phép sao chép, phân tán, chuyển nhượng, bán, cấp phép, sửa chữa hoặc khai thác vào bất kỳ mục đích nào khác mà không được sự đồng ý của người có thẩm quyền của Soha Game .Soha Game giữ quyền sở hữu đối với các nội dung chưa rõ ràng về quyền sở hữu trí tuệ trên/hoặc có liên quan tới dịch vụ, trang web của chúng tôi. Nếu bạn tải xuống hoặc in một nội dung nào đó (sử dụng vì mục đích cá nhân) bạn phải tuân theo các quy định về bản quyền hoặc các luật về sở hữu trí tuệ liên quan tới nội dung đó. Bạn đồng ý không làm hỏng, vô hiệu hoá hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của trang web.
5. QUY ĐỊNH VỀ CÁC NỘI DUNG DO NGƯỜI SỬ DỤNG ĐĂNG TẢI
Các dịch vụ, trang web của Soha Game luôn tạo điều kiện để bạn đăng tải các nội dung lên đó. Soha Game có toàn quyền trong việc chấp nhận hoặc từ chối các nội dung do người sử dụng đăng tải, có quyền chuyển các nội dung đó từ một chương trình củaSoha Game sang một chương trình khác hoặc tạo thành một phần của dịch vụ, trang web.
5.1- Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm pháp lý về các nội dung mà bạn đăng tải và kết quả (hậu quả) của việc đưa chúng lên dịch vụ, trang web Soha Game. Bạn cam kết rằng:
– Bạn sở hữu hoặc có thẩm quyền cần thiết để cho phép Soha Game sử dụng tất cả bản quyền, thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đối với hoặc liên quan tới tất cả các nội dung mà bạn đăng tải.
– Bạn có sự đồng ý hoặc cho phép bằng văn bản của từng người xuất hiện trong nội dung đăng tải của bạn; về việc sử dụng tên tuổi hoặc các thông tin tương tự như đã được cảnh báo bởi dịch vụ, trang web và được nêu ra trong qui định sử dụng này.
5.2- Bạn giữ tất cả các quyền sở hữu đối với các nội dung đăng tải của bạn. Tuy nhiên, bằng việc đăng các nội dung này lên hệ thốngwebsite, social network của Soha Game, bạn chuyển quyền này cho Soha Game. Khi đó Soha Game sẽ có toàn quyền sử dụng những nội dụng này; có thể sao chép, và sửa đổi lại (bao gồm nhưng không giới hạn): việc đổi tên, sửa chữa, cắt ngắn, chia nhỏ, và sử dụng một phần hoặc toàn bộ cho công việc biên soạn, đưa lên dịch vụ, trang web hoặc vào những mục đích kinh doanh khác của Soha Game như đăng tải trên dịch vụ, trang web của các bên thứ ba và thực hiện các sửa đổi có liên quan.
5.3- Bạn cũng cho phép người sử dụng các dịch vụ, trang web Soha Game quyền sử dụng (không giới hạn) việc; chỉnh sửa lại, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
5.4- Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không:
– Đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi bạn là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên các dịch vụ, trang web Soha Game và chuyển nhượng cho Soha Gametất cả các quyền sở hữu như đã nêu.
– Đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Soha Game hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.
– Đưa các thông tin trái pháp luật,văn hóa phẩm đồi trụy, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam.
– Đăng những thông tin sai sự thật về bản thân. Soha Game sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.
5.5- Bạn hiểu rằng khi sử dụng các dịch vụ, trang web của Soha Game, bạn sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Soha Game không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của/hoặc liên quan tới những thông tin mà người sử dụng dịch vụ, trang web đăng tải. Khi truy cập dịch vụ, trang webSoha Game có thể bạn sẽ thấy một vài thông tin nào đó do người sử dụng đăng tải là không đúng sự thật, không đứng đắn hoặc có thể gây phản cảm và bạn đồng ý thôi không sử dụng dịch vụ và do vậy bạn cũng cam kết không có những hành động chống lạiSoha Game, các chi nhánh, nhân viên, hoặc các trung tâm, tổ chức của Soha Game về tất cả các vấn đề có liên quan tới việc sử dụng dịch vụ, trang web của bạn. Bạn cam kết rằng; bạn chỉ truy cập vào những nội dung nào đó (có thể có) trên dịch vụ, trang web được cho là các nội dung dành cho người lớn chỉ khi bạn trên độ tuổi được pháp luật cho phép.
6. TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM
Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:
Do nội dung của dịch vụ, trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Soha Game từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm về các nội dung do khách hàng đăng tải lên trang web. Soha Game không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của các nội dung đó và không có trách nhiệm với bất kỳ:
   1. Lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web.
   2. Sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web.
   3. Bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó.
   4. Bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ dịch vụ, trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
   5. Bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web. Chúng tôi không cam kết, hoặc chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo, chào bán bởi một bên thứ ba thông qua dịch vụ, trang web của Soha GameSoha Game cũng sẽ không tham gia và chịu trách nhiệm về việc kiểm tra các giao dịch giữ bạn và bên thứ ba cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đó.
7. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM
Soha Game sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây :
   1. Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu chính xác trong đó).
   2. Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ trang web;
   3. Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó.
   4. Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ dịch vụ, trang web của chúng tôi do phía nhà cung cấp dịch vụ Internet hoặc cá nhân người sử dụng.
   5. Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ dịch vụ, trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba.
   6. Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể. Đặc biệt, bạn công nhận rằng Soha Game sẽ không chịu trách nhiệm với các nội dung mà người sử dụng đăng tải trên trang web, hoặc sự công kích, nhạo báng, trái với đạo đức của bất kỳ bên thứ ba nào và những rủi ro như đã được liệt kê trên đây.
8. CAM KẾT CỦA BẠN
Bạn cam kết “KHÔNG” khiếu nại Soha Game (bao gồm các chi nhánh, văn phòng đại diện, bộ phận quản lý, công nhân viên và các trung tâm) về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ :
1.  Việc bạn sử dụng trang web.
2.  Do bạn vi phạm các điều khoản này.
3. Do vi phạm các qui định áp dụng cho các nội dung do người sử dụng đăng tải.
4.  Do bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm (không giới hạn) các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân; hoặc
5. Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng dịch vụ, trang web của bạn.
9. TRÁCH NHIỆM CHẤP NHẬN NHỮNG QUI ĐỊNH SỬ DỤNG NÀY
Bạn xác nhận rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm được quy định trong các mục trên là sự phân bổ công bằng và hợp lý về các rủi ro và lợi ích của thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, sau khi đã xem xét tới tất cả các yếu tố có liên quan, bạn đồng ý rằng các tuyên bố từ chối bảo đảm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm này sẽ có thể được thực hiện trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép.
Bạn cũng xác nhận rằng bạn /hoặc bạn trên 18 tuổi /hoặc được sự đồng ý của cha, mẹ /hoặc người giám hộ để thừa nhận và cam kết thực hiện các qui định sử dụng này khi truy cập dịch vụ, trang web Soha Game. Trong bất kỳ trường hợp nào khác, bạn phải xác nhận rằng bạn đã trên 13 tuổi. Dịch vụ, trang web Soha Game được xây dựng không dự định dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn nhỏ hơn 13 tuổi, xin vui lòng không sử dụng dịch vụ, trang web Soha Game, có nhiều dịch vụ, trang web thú vị khác dành cho lứa tuổi của bạn. Hãy hỏi bố mẹ bạn về những dịch vụ, trang web phù hợp với lứa tuổi của bạn.
10. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Bạn đồng ý rằng:
1.  Dịch vụ, trang web Soha Game có trụ sở chính tại Hà nội,Việt Nam.
2. Do vậy những điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bất kỳ khiếu kiện hoặc vấn đề pháp lý phát sinh giữa bạn và Soha Game do việc sử dụng dịch vụ, trang web sẽ được giải quyết theo luật Việt Nam, tại tòa án Việt Nam.
3. Các qui định sử dụng này, cùng với các qui định về sự riêng tư và bất kỳ các văn bản khác của Soha Game được qui định trên trang web, sẽ cấu thành đầy đủ thoả thuận giữa bạn và Soha Game liên quan tới trang web. Nếu bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoá bởi quyết định của cơ quan có thẩm quyền, thì sự vô hiệu lực của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng tới tính hiệu lực của các điều khoản khác được nêu ra trong các qui định sử dụng này. Soha Game có quyền bổ sung, sửa đổi nội dung qui định sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước, và người sử dụng dịch vụ, trang web phải có trách nhiệm theo dõi các qui định chung này thường xuyên để nhận biết được những sự thay đổi này. Việc bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ, trang web sau khi chúng tôi bổ sung các nội dung trong các điều khoản và qui định thể hiện rằng bạn đã đọc và chấp nhận với những sự sửa đổi đó. Bạn và Soha Game thoả thuận rằng: bất cứ vấn đề nào là nguyên nhân gây ra việc kiện tụng phát sinh từ hoặc liện quan tới dịch vụ, trang web Soha Game phải được bắt đầu trong khoảng thời gian 1 (một) năm tính từ khi nguyên nhân của việc kiện tụng đó xảy ra. Ngoài thời gian đó, Soha Game có quyền từ chối tham gia giải quyết vấn đề đó.
III. ĐIỀU KIỆN CHUNG:
1. Bồi thường:
Quý khách đồng ý về việc bảo đảm, bảo vệ giữa Soha Game, giám đốc, nhân viên văn phòng, cổ đông, người lao động, đại lý, dịch vụ cung cấp khách hàng, khách hàng và đối tác của Soha Game vô hại đối với các trường hợp mất mát, khiếu nại, giá cả và phí tổn (bao gồm khoản phí tư vấn luật sư hợp lý) bị đòi bởi bất kỳ bên thứ ba do hoặc phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ hoặc hành vi của quý khách, nội dung của quý khách, sự vi phạm của quý khách đối với bầt kỳ Điều khoản Thỏa thuận nào hoặc sự vi phạm của quý khách đối với bất kỳ quyền của Người sử dụng nào khác. Soha Game bảo lưu quyền độc quyền bảo vệ và kiểm soát mọi vấn đề khác là đối tượng được quý khách bồi thường, và đó sẽ không thể là cơ sở để miễn trừ nghĩa vụ bồi thường của quý khách.
2. Chấm dứt thỏa thuận:
Mỗi bên hoặc quý khách hoặc Soha Game có thể chấm dứt trương mục của quý khách vào bất cứ lúc nào mà không có trách nhiệm gì thêm đối với bên kia. Ngoài ra, Soha Game có quyền chấm dứt dịch vụ vào bất cứ lúc nào mà không có trách nhiệm gì thêm đối với quý khách. Nếu dịch vụ hoặc tài khoản của quý khách bị chấm dứt hoặc bị huỷ bất cứ lúc nào vì bất cứ lý do gì, thì quý khách phải đồng ý với những điều sau:
   1. Quý vị sẽ không được hoàn lại hoặc thối lại bất kỳ khoản phí nào.
   2. Quý khách sẽ mất bất kỳ tài liệu nào đã phát triển được hay vật dụng nào đã tích trữ được và sẽ không có quyền chuyển nhượng, bán hoặc cho người khác những dữ liệu này
   3. Quý khách không được truy nhập vào dịch vụ dưới bất cứ hình thức nào và bất cứ lý do gì, kể cả thông qua trương mục nào khác
  4. Soha Game có thể chấm dứt thỏa thuận sử dụng này (bao gồm cả tài khoản của quý khách) ngay lập tức và không cần thông báo trước nếu quý khách vi phạm một trong những hành vi sau: vi phạm thỏa thuận sử dụng, cố ý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc nếu chúng tôi không thể thẩm tra hoặc xác thực bất kỳ thông tin nào mà quý khách cung cấp cho chúng tôi, hoặc trong quá trình chơi trò chơi, trò chuyện hoặc bất cứ hoạt động nào của người chơi mà theo ý kiến độc lập của chúng tôi nó được xem là không thích hợp hoặc vi phạm tinh thần của Soha Game như đã được mô tả trong bản Nguyên tắc hành xử. Khi Soha Game chấm dứt bản thỏa thuận sử dụng trong bất kỳ trường hợp nào, quý khách sẽ mất quyền truy nhập tài khoản.

 

3. Quyền sở hữu trí tuệ:

Nội dung trên dịch vụ, trang web của Soha Game , ngoại trừ Đệ Trình Người Dùng được định nghĩa bên trên, bao gồm, và không giới hạn, tất cả đặc điểm trao đổi của Soha Game chứa đựng các tài liệu bản quyền, nhãn hiệu và các thông tin tài sản khác bao gồm, không giới hạn, bài viết, phần mềm, hình ảnh, video, bản đồ họa, âm nhạc và âm thanh, và tất cả nội dung của Soha Game và mỗi phần trong đó đều được bảo hộ quyền tác giả như là một tác phẩm tập thể theo Luật bản quyền tác giả của quốc tế. Soha Game giữ quyền tác giả trong vệc sưu tập, điều phối, sắp xếp và làm thêm giá trị các nội dung đó. Người sử dụng không được sửa chữa, xuất bản, chuyển giao, bán, tạo ra các tác phẩm phóng tác, hoặc khai thác dưới bất cứ hình thức nào, bất cứ nội dung nào của Soha Game (bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung mà dịch vụ, trang web giúp quý khách tải xuống) mà không có sự cho phép bằng văn bản của Soha Gamevà chủ bản quyền tác giả. Trong trường hợp cho phép sao chép, phân phối lại hoặc xuất bản những tài liệu được bảo hộ quyền tác giả, thì không được sửa đổi hoặc bỏ qua sự đóng góp của tác giả, nhãn hiệu, lời ghi chú/ chú giải.Việc tải tài liệu bản quyền của Soha Game khi được phép chỉ để cho Người sử dụng sử dụng vào mục đích riêng của mình. Người sử dụng hiểu rằng Soha Game và/ hoặc bên thứ ba cung cấp nội dung vẫn là chủ sở hữu của tất cả các tài liệu ở trên Soha Game , và Người sử dụng không được giành bất kỳ quyền sở hữu nào qua việc tải các tài liệu bản quyền.
4. Bảo mật:
Soha Game có trách nhiệm bảo mật những thông tin mà khách hàng cung cấp ngoại trừ các trường hợp được nêu trong bản thỏa thuận hoặc khi được sự cho phép của quý khách. Soha Game sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của quý khách. Soha Game có quyền cung cấp thông tin về quý khách cho các cơ quan thực thi pháp luật để điều tra trong trường hợp quý khách hoặc tài khoản của quý khách vi phạm pháp luật, hoặc giải quyết những vấn đề có liên quan đến pháp luật. Nếu quý khách yêu cầu bất kỳ sự trợ giúp kỹ thuật nào, quý khách đồng ý với truy nhập từ xa của chúng tôi và kiểm tra lại máy vi tính quý khách về việc tải phần mềm phục vụ cho mục đích trợ giúp và gỡ lỗi.
5. Từ chối đảm bảo:
Quý khách đồng ý dịch vụ và nội dung được cung cấp và tự chịu rủi ro trong việc sử dụng dịch vụ. Soha Game và tất cả các khách hàng cung cấp dịch vụ tuyệt đối từ chối bất kỳ việc đảm bảo nào, dù rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc đảm bảo bán hàng, tương thích cho một mục đích riêng, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quyền khác. Soha Game và tất cả các khách hàng cung cấp dịch vụ không đảm bảo rằng dịch vụ sẽ thoả mãn các yêu cầu của người sử dụng hoặc dịch vụ sẽ không bị gián đoạn, đúng lúc, an toàn và không có lỗi chương trình. Soha Game và tất cả các khách hàng cung cấp dịch vụ không tuyên bố hoặc đảm bảo liên quan đến kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ, cũng như kết quả thu được từ việc sử dụng dịch vụ là đáng tin cậy hoặc chính xác, hoặc chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc việc mua bán hoặc thu được thông qua dịch vụ sẽ đáp ứng mong đợi của quý khách. Soha Game không đảm bảo rằng trang chủ hoặc máy chủ để cung cấp dịch vụ không bị vi rút hoặc không có các yếu tố có hại. Quý khách hiểu và đồng ý rằng bất kỳ các thông tin hoặc dữ liệu được tải xuống hoặc có được do việc sử dụng dịch vụ là theo ý quý khách và quý khách tự chịu rủi ro và tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nào đối với hệ thống máy tính của quý khách hoặc việc mất dữ liệu do việc tải các thông tin hoặc dữ liệu xuống. Soha Gamevà tất cả các khách hàng cung cấp dịch vụ không thông báo cho quý khách bằng lời nói hoặc văn bản hoặc thông qua dịch vụ về bất kỳ sự đảm bảo nào không được nêu ra trong các điều khoản của bản thoả thuận.
6. Những hành vi không được chấp nhận:
Trong lúc sử dụng dịch vụ, Người sử dụng không được thực hiện các hành vi bất hợp pháp hoặc hạn chế hoặc ngăn cấm những người sử dụng khác sử dụng dịch vụ.Người sử dụng đồng ý sử dụng dịch vụ chỉ cho mục đích hợp pháp. Soha Game bảo lưu quyền chấm dứt quyền của Người sử dụng nếu khẳng định được rằng Người sử dụng đã can dự vào những việc không được phép.Tuy nhiên Người sử dụng hiểu rằng việc liên lạc trên mạng dịch vụ thường xảy ra trực tiếp và Soha Game không thể và không có ý định rà soát trước các trao đổi trên màn hình. Quý khách không được sử dụng dịch vụ để:
a. Quấy rối, hăm dọa người sử dụng dịch vụ khác. Soha Game có quyền dừng hoặc chấm dứt sử dụng của bất kỳ Người sử dụng nào quấy rối người khác. Việc tấn công mang tính cá nhân như là về chủng tộc, nguồn gốc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, lối sống, thiểu năng hoặc những mối quan hệ như thế là bị cấm nghiêm ngặt.
b.  Tuyên truyền ảnh khiêu dâm.
c.  Tuyên truyền các nội dung không hợp pháp, gây hại, đe doạ, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, thù hằn, phân biệt chủng tộc, hoặc những nội dung xấu khác. Nếu người sử dụng tham gia vào việc sử dụng các ngôn ngữ khiếm nhã dưới mọi hình thức thì Người sử dụng có thể nhận được cảnh báo tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc bị truy tố bởi cơ quan thực thi pháp luật.
d.  Người sử dụng sẽ không được phép nhận mình là nhân viên của Soha Game dưới bất kỳ hình thức liên lạc trực tuyến nào. Mạo danh là nhân viên của Soha Game sẽ là cơ sở cho việc chấm dứt quyền tham dự ngay lập tức và tùy theo mức độ nghiêm trọng của việc mạo nhận, người mạo nhận có thể bị truy tố trước pháp luật.
e.  Gửi hoặc truyền những quảng cáo, thông tin khuyến mãi không yêu cầu, hoặc các dạng mồi chài khách khác. Người sử dụng không được phép sử dụng dịch vụ Soha Game để thu thập hoặc thu hoạch tên Người sử dụng mà không được sự đồng ý bằng văn bản của những Người sử dụng đó. Soha Game có quyền khoá và lọc các thư gạ gẫm gửi hàng loạt trên hoặc thông qua dịch vụ.
f.   Vi phạm bất kỳ các qui định, chính sách hoặc hướng dẫn vận hành các dịch vụ trực tuyến khác. Người sử dụng đồng ý tuân theo các qui định của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho Người sử dụng.
g.  Vi phạm, có chủ ý hoặc không có chủ ý, bất kỳ các qui định và luật hiện hành tại địa phương, thành phố, quốc gia hoặc quốc tế.
h. Sửa đổi bất kỳ tập tin nào mà Soha Game không cho phép Người sử dụng dịch vụ sửa đổi.
i.   Gửi quá nhiều thông tin trong cùng một lần hoặc cùng lúc gửi nhiều thư không yêu cầu vào một địa chỉ. Soha Game có thể tiến hành các biện pháp xử lý trên trương mục của Người sử dụng nếu bất kỳ sự vi phạm nào sau đây được báo cáo:
– Gửi cùng hoặc tương tự một tin nhắn tới hơn 5 trang thông tin
– Gửi thư không yêu cầu tới hơn 30 người
– Gửi hơn hai tin nhắn không yêu cầu tới cùng một địa chỉ e-mail.
7. Gián đoạn dịch vụ:
   a. Soha Game có quyền gián đoạn dịch vụ đôi lúc theo kế hoạch thường xuyên hoặc có thể không thông báo trước (do lỗi đột xuất) để bảo trì dịch vụ.
   b. Quý khách đồng ý dịch vụ có thể bị gián đoạn vì lý do ngoài tầm kiểm soát của Soha Game, và Soha Game có thể không đảm bảo rằng quý khách sẽ có thể sử dụng Dịch vụ của quý khách lúc nào quý khách muốn khi xảy ra lỗi trên. Soha Game sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn Dịch vụ nào, đối với việc chậm trễ hoặc không thực hiện được dịch vụ do các nguyên nhân khách quan xảy ra như: thiên tai, chiến tranh, do nhà cung cấp dịch vụ mạng, dịch vụ điện… gây gián đoạn dịch vụ.
8. Thông báo:
Các thông báo có thể được gửi đến quý khách hoặc quý khách có thể gửi thông báo đến Soha Game thông qua e-mail hoặc bằng thư tay (chuyển phát qua dịch vụ của Bưu điện).
Soha Game có quyền thay đổi nội dung của Bản Thỏa Thuận này mà không cần thông báo trước với quý khách. Tuy nhiên, sau khi nội dung được thay đổi, điều chỉnh, Soha Game sẽ có thông báo tới các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ thông qua thông báo tại trang chủ của dịch vụ.
9. Vi phạm:
Đề nghị thông báo bất kỳ sự vi phạm điều khoản nào của hợp đồng đến bộ phận phục vụ của chúng tôi bằng e-mail đến địa chỉ support@game.soha.vn
Tùy vào từng trường hợp vi phạm, Soha Game có quyền xử lý tài khoản ở các mức độ khác nhau không nằm trong khung quy định xử lý nêu trên. Soha Game có toàn quyền thay đổi, bổ sung các điều khoản vào khung quy định xử lý vi phạm bất cứ lúc nào.
Tôi đã đọc và hiểu các điều khoản Hợp đồng nêu trên và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó.
Chia sẻicon facebookicon linhhay